آدرس : جزیره کیش – میدان ساحل – ساختمان دیپلمات – طبقه 2 - واحد 212              کدپستی:  7941895960

 
تلفن تماس :  8-44461224-076